От визуализации до реализации

Намоделили > построили > напечатали в журнале ?